Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Hva skjer nå?

Psykisk helse og rus yter fortsatt bistand. Den som har fast behandler, blir kontaktet og man avtaler hva som er viktig og riktig hjelp nå. Det meste av kontakten foregår foreløpig over telefon.

Oppfølgingstjenestene

Psykisk helse og rus åpner nå opp for flere samtaler på kontor igjen. Den som har fast behandler blir fulgt opp som før. Vi behandler nye henvendelser fortløpende og kartlegger behov for tjenester så raskt som mulig. Det kan ta noe tid for pågangen er stor. Noen få grupper er allerede i gang igjen; Billedterapien i små grupper.

Vi planlegger nye kurs til høsten; de vil bli lagt ut så for vi har detaljene på plass og mer informasjon kommer

Aktivitetssentrene

Løvstad, Krystallen og Fellesskapet har åpnet dørene igjen. Vi forholder oss til smittevern  prosedyrene og mye av aktivitetene forgår utendørs. Vi planlegger også høsten på sentrene og det kommer noen nye, spennende tilbud!

Informasjon og kontaktinformasjon vil bli lagt ut her

Bo-veiledertjenesten

Bo-veiledertjenesten fungerer som vanlig og nødvendig tilsyn, oppfølging og tjenestetilbud er som før. Dette i samarbeide med Bymisjonen og frivillighetssentralene. Vi hjelper til med utkjøring av mat til de som trenger det.