Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Forebygging

Avdeling for forebygging kommer tidlig inn for å forhindre forverring av problemer innen psykisk helse og avhengighet.

Avklaringsteam

Avklaringsteamet er en lett tilgjengelig psykisk helsetjeneste. Det er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning, og tjenesten er gratis.

Innbyggere, pårørende og samarbeidspartnere kan ta kontakt. Du treffer fagpersoner som møter deg med respekt. Du får rask avklaring av ditt behov for hjelp, og du får råd, veiledning og eventuell henvisning.

Forebyggende behandlings- og oppfølgingsteam

Gruppekurs etter kartlegging og vurdering

Vi tilbyr

  • kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)
  • kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) Dett er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å håndtere belastninger innenfor helse, arbeid og privatliv.
  • kurs i angstmestring
  • kurs i livsstyrketrening
  • andre gruppe- og kurstilbud

Individuelle kortvarige samtaler, behandling og oppfølging

  • Tverrfaglig og helhetlig tilnærming
  • Helse, arbeid, fritid og sosialt nettverk 
  • Familie-, barne- og ungdomsperspektiv

Søk om tjenester innen rus og psykisk helse

Har du akutt behov for noen å snakke med?

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS

Kontaktinformasjon til koordinering og inntak

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no