Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Boliger – psykisk helse og rus

Indre Østfold har tre boliger for psykisk helse og rus: Løvestadjordet, Magnhildrud og Sandbo. Bofellesskapene er et botilbud til mennesker med psykiske lidelser. Boligene er alle midlertidige boliger. Boligene er døgnbemannet.

Vi tilbyr

 • oppfølging ut fra dine individuelle mål
 • samtaler
 • boveiledning 
 • praktisk hjelp og opplæring 
 • hjelp til å finne passende aktivitetstilbud
 • miljøterapeutisk oppfølging
 • samarbeid med aktuelle instanser og deltagelse i en ansvarsgruppe
 • hjelp til å bygge nettverk
 • hjelp til å administrere medisiner
 • botrening og sosial trening
 • hjelp til å forberede flytting til egen bolig
 • hjelp til å mestre egen økonomi

Løvestadjordet er et bofellesskap for mennesker med rus og psykisk lidelse. Bofellesskapet har 6 leiligheter i tillegg til personalbasen og er lokalisert i Spydeberg.

Magnhildrud er et bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse. Bofellesskapet har totalt 19 leiligheter i tillegg til personalbasen og er lokalisert på to adresser i Askim.

Sandbo er et bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse. Bofellesskapet har 8 leiligheter i tillegg til personalbasen og er lokalisert i Mysen.

Søk om bolig

Har du akutt behov for noen å snakke med?

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS

Kontaktinformasjon til koordinering og inntak

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no