Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Behandling og oppfølging

Tilbudet er for deg som allerede mottar tjenester innenfor psykisk helse og rus. Vi tilbyr tjenester til innbyggere med moderate til alvorlige psykiske lidelser som angst, depresjon (alvorlig grad), bipolar lidelse, schizofreni, personlighetsforstyrrelser og avhengighet.

Tjenestene gjelder også for personer med andre lidelser som kommer inn under en alvorlighetsgrad som trenger oppfølging over lengre periode. Vår avdeling består av tre team.

Psykisk helsetjeneste

Teamet tilbyr tjenester til innbyggere som har en moderat til alvorlig psykisk lidelse og trenger oppfølging over lengre tid. Våre metoder er i hovedsak gruppebasert, men vi har også metoder for å behandle med en-til-en oppfølging. Vi bruker behandlingsmetoder som ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MI (motiverende intervju) og kognitiv terapi. 

Sinnemestring

Psykisk helseteam har flere utdannede sinnemestringsterapeuter som har sinnemestringsgrupper for både kvinner og menn gjennom hele året. Det er ukentlig 12-15 samlinger i løpet av perioden med grupper på 4-5 personer. Vi setter fokus på å finne de riktige verktøyene for å mestre sinne. Kurset er basert på den velkjente metoden kognitiv atferdsterapi, hvor vi blir bevisst på våre tanker, følelser og atferd, og hvordan dette henger sammen.

Rus/overdoseteam

Teamet tilbyr tjenester ambulant i hele Indre Østfold kommune. Vi tilbyr en-til-en-samtaler. Tjenesten gis til innbyggere som har en alvorlig avhengighet eller rusutfordring.  

Aktivitetssenter med feltteam

Feltteamet tilbyr tjenester til innbyggere som trenger tettere oppfølging i hjemmet (kommunale boliger med vedtak) med uttalte ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser)/avhengighet. Du får hjelp til hverdagsmestring og hjelp til å komme til fastlege eller NAV.

Vi har tilbud om gruppeaktiviteter på aktivitetssentrene Fellesskapet i Askim, Løvestad i Spydeberg, Krystallen i Mysen og PULS-senteret på Skjønhaug. Aktivitetene kan være fysisk aktivitet, naturopplevelser og hverdagsmestring.

Det er lavterskeltilbud på Felleskapet i Askim. Dette er "drop-in" hvor man kan få en kopp kaffe og en uformell prat.

Trenger du lengre oppfølging, søk om tilbud her

Har du akutt behov for noen å snakke med?

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS

Har du akutt behov for hjelp, kontakt legevakta på telefon 116117

Ring legevakt 116117

Kontaktinformasjon til koordinering og inntak

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no