Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

ACT-teamet

ACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam. Behandlingen og kontakten skjer der pasienten oppholder seg. Teamet leverer og legger til rette for grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Hvem er ACT-teamet?

ACT-teamet (Assertive community treatment) i Moss, Vestby og Indre Østfold ble opprettet I 2007 som det første i Norge. Teamet drives i et samarbeid mellom Sykehuset Østfold og kommunene Moss, Råde, Våler, Vestby, Skiptvet og Indre Østfold.

Teamet består av flere yrkesgrupper med ulike erfaringer: Psykiatere, lege, psykologspesialist, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og helsesekretærer. ACT-teamet behandler alvorlig psykisk lidelse med ulike tilnærminger.

Hva gjør ACT-teamet?

Behandlingen legger vekt på lindring av symptomer, behandling med medikamenter, familiestøtte, yrkesmessig rehabilitering, oppfølging av økonomi og boligsituasjon. ACT-teamet gir også helhetlig oppfølging og behandling av rusavhengighet, og støtte til å gjennomføre daglige gjøremål.

Vi samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere om personens individuelle behov, både i kommunen og på sykehuset.

Teamet tilbyr også flere fellesaktiviteter: Golf, svømming, friluftsgruppe, kinogruppe, ballidrett med mer.

ACT-teamet hjelper mennesker med alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig schizofrenilidelser eller bipolar affektiv lidelse. I tillegg har ofte personene tilleggsproblematikk, og ofte har vanlig behandling og oppfølging fra DPS (distriktspsykiatrisk senter) og kommunen ikke fungert.

Teamet følger pasientene med hyppig kontakt over en lengre periode, ofte flere år. Hvor lenge behandlingen varer vil derfor variere fra person til person.
 
Tjenestene fra ACT gis etter henvisning fra fastlegen eller spesialist.

Kontaktinformasjon

For å kontakte ACT-teamet: telefon 69 86 46 90 eller 941 71 253

Her finner du mer informasjon om ACT-team