Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Velkommen til jordmortjenesten

Våre jordmødre jobber ved Mysen og Askim helsestasjon.

Ta kontakt med oss på telefon 69 70 22 00

Jordmortjenesten følger den gravide og hennes nye familie gjennom svangerskap og barseltid. Jordmortjenesten gjør en viktig jobb i å sikre god helse, veilede og trygge den gravide og hennes familie. 

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg og kan velge om hun vil gå til fastlege og\eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at du og barnet har det best mulig. 

Barnefar, partner eller annen ledsager er til vanlig velkommen til å bli med, men ifm covid-19 ønsker vi at den gravide kommer alene til svangerskapskontroll.

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Livstilsamtale som tar opp røyking, alkohol, rus, kosthold, trening 
  • Livssituasjon 
  • Arbeidssituasjon i forhold til graviditet 
  • Helsetilstand hos den gravide, arvelige sykdommer i familien og eventuelt kroniske sykdommer 
  • Tidligere svangerskap og fødsler 
  • Vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet 
  • Fødetilbud 
  • Fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming 
  • Samliv og foreldrerollen 
  • Prevensjonsveiledning 

Les mer om svangerskapskontroller på helsenorge.no

Informasjon i forbindelse med covid-19/korona

Det er viktig at gravide går til nødvendige kontroller til tross for Covid-19-pandemien. Kontrollene kan gjennomføres hos fastlege eller jordmor. Første kontroll kan godt vente til uke 12 hvis du er frisk og under 38 år ved termin, men ta gjerne kontakt før så vi kan finne ut hva som er best for deg. Ta kontakt på forhånd hvis det er behov for tolk. Ta også kontakt før timen om du eller noen i familien er syke eller er i karantene.

Her finner du råd om covid-19/ korona til gravide og ammende

Vi oppfordrer alle gravide til å se filmen "Kjenn liv" når svangerskapet har kommet til uke 24. Barnets bevegelser i magen forteller deg om babyen har det bra. Bli kjent med hva som er normalt for ditt barn. Hvis du er bekymret for barnets bevegelser er det viktig at du tar kontakt med sykehuset til tross for Covid-19-epidemien. 

Se filmen "Kjenn liv" her