Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre, som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Informasjon om støttekontaktfunksjonen i korona-perioden

Støttekontaktoppdrag kan nå utføres så lenge alle forholder seg til de smittevernregler som gjelder for de ulike aktiviteter.

Hver og en av dere må vurdere om de generelle smittevernreglene kan overholdes ved utføring av oppdrag. Dersom det er mulig, kan oppdrag utføres.

Når det gjelder bilkjøring så gjelder fortsatt 1 meters avstand mellom personer i bilen, så da må dere vurdere om dette er mulig å få til ved bilkjøring.

Det å gå turer med den nødvendige avstanden mellom deg og den du er støttekontakt for er helt ok. Det å gå på en kafè som overholder avstandsregler mellom bord og lignende er i henhold til reglene. Det å være inne hjemme hos hverandre krever at dere er påpasselige med å holde den nødvendige avstand.

Men igjen så gjelder de generelle reglene om avstand; hyppig håndvask og holde avstand.

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Krav til søker

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hva koster det?

Det er gratis å ha støttekontakt. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder.

Søknad

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk om støttekontakt

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no