Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Rehabilitering

Rehabilitering tilbys personer som på grunn av skade, sykdom eller annen årsak har fått redusert sitt funksjonsnivå, og hvor det er behov for en tverrfaglig tilnærming.

Rehabilitering i hjemmet

Tverrfaglig Vurderingsteam (TVT) vurderer, koordinerer og setter i gang tiltak. Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, lege og sykepleier. 

Rehabilitering ved institusjon

Det er rehabiliteringsplasser for tverrfaglig rehabilitering ved lokale sykehjem. Oppfølging fra fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

Hvem kan søkes til rehabilitering? 

Personer over 23 år. 

Hva koster det? 

Ingen egenandel ved oppfølging fra TVT. Gjeldende døgnpris for rehabiliteringsopphold ved institusjon. 

Kontaktinformasjon for rehabilitering

Kontakt innbyggertorget 
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no