Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Læring og mestring

Dagtilbud

Smerteskole

Smerteskole er et gruppetilbud til personer med langvarig muskel/skjelettsmerter. Målet er å tilegne seg verktøy for å kunne oppnå en bedre livskvalitet på tross av smerter. Smerteskolen baserer seg på en helhetlig forståelse av langvarig smerte, med et bio-psyko-sosialt fokus. Gruppa ledes av ergoterapeut og fysioterapeut, og vil inneholde både teoriundervisning og fysisk aktivitet. Fastlege, ergoterapeut, fysioterapeut og frisklivssentralen kan henvise deg til smerteskole

KOLS-skole

KOLS-skole er et tilbud til personer med KOLS grad 1 og 2. Målet er å tilegne seg bedre forståelse av sykdommen og hva det vil si å leve med KOLS. Gruppa ledes av ergoterapeut og fysioterapeut, og vil inneholde både teori og fysisk aktivitet. Fastlege, ergoterapeut eller fysioterapeut kan henvise deg til smerteskole. 

Kontaktinformasjon 

Innbyggertorget 
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no