Arbeidet med å bygge en helt ny kommune frem til 1. januar 2020, organiseres som et prosjekt med prosjektrådmann (Georg Smedhus) i spissen. Prosjektet har klare målsettinger og bygges opp av flere mindre delprosjekt. Fellesnemnda samordner og sikrer at de nødvendige prosessene gjennomføres i de fem eksisterende kommunene. Inndelingslovas formålsparagraf om funksjonsdyktig lokalt folkestyre og effektiv lokalforvaltning legges til grunn igjennom hele prosjektet.

Å bygge en ny kommune krever en solid prosjekt- og fremdriftsorganisering, med tydelige roller og ansvarsforhold.

I modellen under vises de ulike rollene i prosjektet med å bygge en ny kommune, og forholdet mellom disse.
Det er lagt vekt på å skille mellom de politiske og administrative organene i prosjektet, og å legge til rette for tydelige rapporteringslinjer og god koordinering av prosjektet og delprosjektene.

 

overordnet organisasjonkart 02.02.18.jpg.png


Indre Østfold kommune vil ha denne organiseringen av toppledelse

Organisering.toppledelse.PNG