Indre Østfold kommune skal etableres fra 1. januar 2020. Kommunen, som vil få ca. 3 500 ansatte og 45 000 innbyggere, er en sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Indre Østfold kommune blir en av landets 25 største kommuner, og er den eneste kommunefusjonen på Østlandet som består av så mye som fem kommuner.

For å bygge en organisasjon med 3 500 ansatte, må Indre Østfold kommune alt nå begynne å ansette en ledelse som kan sørge for å få ting på plass i god tid før årsskiftet 2020.

Det er definert en ledergruppe på åtte direktører i tillegg til rådmann. De tre fast ansatte rådmennene som ønsket å være med videre i den nye kommunen, er etter en prosess med tillitsvalgte og eksternt rekrutteringsfirma direkte innplassert i direktørroller de var godt kvalifisert for. De tre stillingene er assisterende rådmann, kommunaldirektør for økonomi og virksomhetsstyring, samt kommunaldirektør for personal og organisasjon.

De fem kommunaldirektørstillingene som utlyses er:

Kommunaldirektør for næring og plan

Kommunaldirektør for helse og velferd

Kommunaldirektør for oppvekst

Kommunaldirektør for innovasjon og digitalisering

Kommunaldirektør for stedsutvikling og innbyggerdialog

Firmaet Headvisor er engasjert for rekrutteringen