Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Utvidelse av testkriterier for covid-19/koronavirus fra 29. april

Utvidelse av testkriterier for covid-19/koronavirus fra 29. april

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet testkriteriene for covid-19/koronavirus. Utvidelsen omfatter nå alle de vi kan mistenke har covid-19, også de som fra før ikke tilhørte prioriterte grupper.

Testkriterier fra Folkehelseinstituttet:

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV-2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
  5. Person som er i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Ny kategori: andre med mistenkt covid-19

*alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom, som hjerte- karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon.

Les mer i råd til risikogrupper og deres pårørende

I henhold til anbefalinger fra FHI, vil kommunen prioritere personer som tilhører kategori 1-3. Det anbefales også at de som tilhører kategori 7 ikke testes før det har gått minst 2 dager med vedvarende symptomer.

Testkapasitet på Indre Østfold Legevakt

Indre Østfold legevakt har per i dag god testkapasitet, og tester innbyggere bosatt i kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Det arbeides kontinuerlig med å utvide testkapasiteten ytterligere. Dette inkluderer blant annet bemanning på legevakt, betjening av koronatelefonen og logistikkmessige forhold ved testing.

Med den siste utvidelsen av testkriteriene kan det imidlertid forekomme at ventetiden for å få gjennomført test blir noe lenger for enkelte grupper. De med behov for rask legehjelp vil bli prioritert.

Les om utvidet testkriterier på fhi.no 

For spørsmål om testing, ta kontakt via koronatelefon

Har du spørsmål om testing for covid-19, ta kontakt med Indre Østfold legevakts korona-telefon 477 80 110. Det er viktig at du tar kontakt med oss og gjør avtale før du møter opp på legevakten.

Telefonen er åpen på hverdager kl. 10.00-18.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar.