Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tillat med arrangementer opp til 200 personer

Tillat med arrangementer opp til 200 personer

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer). De som er til stede, for eksempel som publikum, må kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer tilstede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Arrangement som omfattes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp. Organisert trening omfattes ikke, se egen veileder for smittevern for idrett
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Organiserte øvelser, trening og prøver omfattes ikke, se anbefaling om private sammenkomster
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Steder som omfattes:

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

Krav til gjennomføring:

 • De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det kan i sammenheng med smitteoppsporing være nødvendig å vite hvem som var der. Arrangøren har derfor ansvar for at det foreligger en liste med kontaktinformasjon på de som er tilstede. Arrangøren er ansvarlig for sikker oppbevaring av listen og også ansvarlig for at denne makuleres etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.

 • De som gjennomfører arrangementer skal følge relevante standarder for smittevern.

Krav til arrangør og sjekkliste finner du her:

Sjekkliste for arrangør (PDF, 161 kB)

For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Private sammenkomster bør følge reglene for antall deltakere og avstand

Anbefalt størrelse for grupper i private sammenhenger er maksimalt 20 personer, og forutsetter at alle holder minst én meters avstand.

Rådet gjelder for alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs, der det ikke er en ansvarlig arrangør.