Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Til foreldre og foresatte

Til foreldre og foresatte

Lekeplasser, idrettsplasser og lignende skal unngås.

Vi har fått tilbakemelding om at barn og unge samles i grupper på lekeplasser, idrettsplasser og på skolenes- og barnehagenes uteområder. Dette er ikke i samsvar med føringene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Vi skal unngå sosial kontakt med hverandre. Det er for unngå spredning av koronasmitte at skolene og barnehagene er stengt.

Barn og ungdom skal ikke samles til leketreff og sosiale treff på lekeplasser, idrettsplasser og lignende.

Hvis dette ikke blir respektert, og vi fortsatt ser ansamlinger av barn og unge på lekeplasser, idrettsplasser og skolenes- og barnehagenes uteområder, vil kommunen med hjemmel i smittevernloven legge ned forbud om å oppholde på disse plassene. 

Barn har behov for lek

Barn og ungdom kan ha en til to faste lekevenner som man forholder seg til gjennom hele denne perioden, men med noen forhåndsregler:

  • Lek med få andre barn bør foregå ute med en meter avstand, og da med en til faste lekevenner.
  • Friske barn uten symptomer skal være mest mulig hjemme sammen med familie. Barn kan omgås med søsken. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.
  • Lek inne skal helst være med søsken. Maks en på besøk og holde en meter avstand. Samvær bør begrenses til noen få timer
  • Lekeplasser med andre barn unngås
  • Ikke berør de samme gjenstandene
  • Vask hender ofte og ha god hostehygiene
  • Som foreldre har du ansvar for ungdommen din. De skal ikke arrangere eller oppsøke fester
  • Barn og ungdom med forkjølelsessymptomer skal holdes hjemme