Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Søknad om lokaler til sesongleie for lag og foreninger

Søknad om lokaler til sesongleie for lag og foreninger

Frist for å søke om sesongleie av lokaler er 15. mai.

Vi holder på med å utarbeide retningslinjer og søknadsskjema nå. Du finner dem på kommunens nettsider i slutten av mars.