Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Sideveismidlene i boks

Sideveismidlene i boks

Vei og rundkjøring sett ovenfra - Klikk for stort bildeIndre Østfold kommune overtar 55 millioner kroner av sideveismidlene.

Sideveismidler er kort fortalt en andel av bompengene avsatt til andre formål enn ny E18. Hensikten med sideveismidlene er å kompensere for "de særlige ulemper som innbyggere i disse kommunene får ved å ha bommen stående i eller nær sin kommune".

Status i de gamle kommunene

Både Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg hadde midler igjen ved årsskiftet, mens Trøgstad hadde brukt opp sine midler. I Spydeberg går drøyt halve potten til arbeidene med å bygge om området ved Myrakrysset. Anbud er innhentet og arbeidene gjennomføres i 2020.

I Askim var ønsket å bruke de resterende midlene til rundkjøringen ved det nye næringsområdet ved Hoen. Dette har nå Staten vegvesen godkjent som sideveistiltak.

Eidsberg hadde en stor pott igjen, men har mange prosjekter på gang. Regulering av gang- og sykkelvei  fra Ramstad til Hærland kirke er helt i sluttfasen. Gatebruks- og parkeringsplan for Mysen og et nytt kollektivknutepunkt, var det kommunestyret i Eidsberg ønsket å bruke mesteparten av midlene på. Kollektivknutepunktet er fortsatt i planleggingsfasen, men fremmes til politisk behandling denne våren.

Hobøl har også en liten pott igjen, og det vil fremmes forslag om bruk av disse midlene i løpet av året.

Bommene tas ned i 2021

Neste sommer vil bommene tas ned på E18, og sideveismidlene burde vært brukt opp. Nå har imidlertid Indre Østfold kommune fått bekreftelse på at midlene vil reserveres på konto hos Statens vegvesen slik at midlene kan brukes i henhold til intensjonen med sideveismidlene.