Lytt

Husk å søke om barnehageplass

Husk å søke om barnehageplass

Frist for å søke om plass i kommunale og private barnehager er 1. mars.

Du må søke elektronisk via vår oppvekstportal.

Gå til oppvekstportalen

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass gjelder barn som er bosatt i Indre Østfold kommune på det tidspunktet plassen tas i bruk. Det forutsetter også at du har søkt innen frist for hovedopptak.

I Indre Østfold kommune er det 34 barnehager. Informasjon om disse finner du her:

Oversikt over barnehager

Må du søke på nytt?

Søkte du om plass før 1. januar 2020, gjennom de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, så skal du ha fått tilsendt en e-post med beskjed om at du må søke på nytt. Dersom du ikke har mottatt denne e-posten, eller har søkt plass på nytt, må du gjøre det innen fristen 1. mars 2020.  

Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Når du har fått tilbud om plass og takket ja til denne, kan du sjekke om du kan søke om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid. Informasjon om foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du her:

Informasjon om foreldrebetaling/gratis kjernetid