Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Forslag til detaljregulering av Næringsrud, gbnr 111/1 med flere

Forslag til detaljregulering av Næringsrud, gbnr 111/1 med flere

Frist for innspill: 30. juni 2020

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Næringsrud, gbnr 111/1 m.fl, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 025/20, datert 5. mai 2020.

Har du innspill?

Da må du sende dem skriftlig innen 30. juni 2020 til post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Revidert planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 566 kB)

Detaljregulering (PDF, 289 kB)

Sammendrag av innkomne merknader til oppstart (PDF, 845 kB)

Illustrasjon Næringsrud (PDF, 2 MB)

Geoteknisk rapport (PDF, 7 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 794 kB)

Varslingskart (PDF, 705 kB)

VA-kart (PDF, 841 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB)

Overvannsplan (PDF, 4 MB)

Kartlegging av biologisk mangfold (PDF, 106 kB)