Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Forslag til detaljregulering av Høgli, gbnr 156/278 med flere

Forslag til detaljregulering av Høgli, gbnr 156/278 med flere

Frist for innspill: 30. juni 2020

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Høgli, gbnr 156/278 m.fl, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 024/20, datert 5. mai 2020.

Har du innspill?

Da må du sende dem skriftlig innen 30. juni 2020 til post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Planbeskrivelse (PDF, 16 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 1008 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 4 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 8 MB)

Trafikkanalyse Høgliveien (PDF, 855 kB)

Trafikktelling Høgliveien (PDF, 621 kB)

Notat veibredde (PDF, 2 MB)

Vurdering konsekvensutredning (PDF, 232 kB)

Tilstandsvurdering (PDF, 7 MB)

Kulturminnedokumentasjon (PDF, 14 MB)

Perspektiv (PDF, 3 MB)

Sol-/skyggestudie (PDF, 2 MB)

Snitt (PDF, 547 kB)

Forhåndsuttalelser (PDF, 11 MB)

Vernevurdering - innspill fra Odin prosjektering (PDF, 822 kB)

Særutskrift sak 1935 (PDF, 824 kB)

Overvann og flomveier (PDF, 3 MB)

Overvann, avrenning og fordrøyning (PDF, 3 MB)

Redegjørelse for overvann (PDF, 1017 kB)

Fylkeskonservatorens tilbakemelding på rapporter om kulturminneverdier og tilstand (PDF, 168 kB)