Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Aktuelt

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

Fristen for å søke om lokaler til innendørsarrangementer er 15. april.

Indre Østfold kommune har behov for å rekruttere personer med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Vi ønsker å rekruttere deg som kan bistå kommunen med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse, i tilfelle koronasituasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.

Alle innbyggertorgene er tilgjengelige for utlevering av vannmålere til entreprenører eller rørleggere. Med unntak av i Askim så må du ringe før du møter opp, siden innbyggertorgene er stengt på grunn av situasjonen med koronavirus.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang her i landet. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Er du bonde, eier av landbrukseiendom, skogeier, jeger og/eller interessert i informasjon om landbruk, natur og utmark?

Sak: Kommunens tiltak for å møte situasjonen vi nå står overfor.

Tid og sted: Kommunestyresalen, Indre Østfold rådhus onsdag 1. april kl. 10.00.

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27.-31. desember 2020, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2020.