Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Lokalt verksted i kommunestyresalen i Indre Østfold rådhus

Dato
27. februar 2020
Tid
18:30 - 20:30
Sted
Kommunestyresalen, Askim rådhus

Lokale verksteder er åpne møteplasser hvor alle i lokalsamfunnet kan gi innspill til politiske prioriteringer. Her er det lav terskel og mulighet til å påvirke lokalmiljøet ditt. Du vil møte politikere som er opptatt av dine meninger om kommunen.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy og er det første vi vil ta for oss på lokale verksteder. Samfunnsdelen i kommuneplanen skal vise retning for Indre Østfold-samfunnet og hva det er viktig å prioritere i årene framover. 

Velkommen!

Arrangør

Indre Østfold kommune